Vi är SEBO

Vi har sedan länge sett ett behov av att vi stenspräckare går samman. Inte minst för att hävda våra intressen gentemot myndigheter.

Under de senaste åren har beslut tagna av olika myndigheter försvårat en del för oss stenspräckare, bland annat vad gäller tillstånd i detaljplanelagt område, produktförvaring med mera. För att öka säkerheten, minska antalet personskador och incidenter bör reglerna underlätta för markarbete med stenspräckningsprodukter, inte försvåra.

Inom sprängning med dynamit sker ständigt incidenter.
Inom stenspräckning sker någon enda incident per år.

Vi anser att en nollvision till och med är möjlig inom stenspräckning – vilket är unikt vid denna typ av arbeten! Dessvärre försvåras vårt arbete av flera myndigheter som inte har full kunskap och insikt om hur viktigt det är att ersätta farlig dynamitsprängning med den mer harmlösa stenspräckningen.

Har du bilder från utförda arbeten?

Dela gärna med dig av dina bilder och filmer så lägger vi upp dessa på webbplatsen. Skicka oss ett mail med ditt material och en liten text.

info@svenskasebo.se Se bilder

Medlemskap

Att bli medlem i SEBO har flera fördelar. Medlemskapet kostar er ingenting och du och ditt företag har heller inga förpliktelser.

Bli medlem