SEBO är en ideell förening som främjar medlemmars intressen med inriktning mot framför allt entreprenadbranschen. SEBO ska öka förståelsen och användandet av produkter för försiktig sönderdelning av berg, sten och betong och då främst med krutdrivna produkter. Föreningen har i dag över 1400 medlemmar.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmars intressen genom att verka för att verksamheten spräckning av berg, sten och betong med deflagrerande produkter ska uppnå en starkare ställning inom näringsliv och myndigheter. Ändamålet ska uppfyllas genom att arbeta för ett bra samarbete mellan spräckningsbranschen, näringslivet och myndigheter samt driva medlemmars åsikter. I föreningens arbete ingår också att upprätthålla yrkeskvalifikation ”Sprängarbas – Spräckkort för sprängning av mindre komplicerat slag med deflagrerande produkter” enligt SeQF nivå 4 som SEBO är utfärdare för.

Magnus Ehn VD i Svenska SEBO

Ta del av kvalifikationsbeviset HÄR

Läs mer om SeQF HÄR

Har du bilder från utförda arbeten?

Dela gärna med dig av dina bilder och filmer så lägger vi upp dessa på webbplatsen. Skicka oss ett mail med ditt material och en liten text.

info@svenskasebo.se Se bilder

Medlemskap

Att bli medlem i SEBO har flera fördelar. Medlemskapet kostar er ingenting och du och ditt företag har heller inga förpliktelser.

Bli medlem