2018-12-21

Bli medlem i Företagarna!

Den uppmaningen vill vi från Svenska SEBO skicka till dig som verksam inom stenspräckning – och det på mycket goda grunder.

Organisationen Företagarna har genom sin juridiska kompetens, och i kraft av sin storlek då de organiserar 70.000 svenska företag, drivit på arbetet för att förmå Arbetsmiljöverket att inte skapa regler som kraftigt försvårar för oss som är verksamma inom stenspräckning. Följs säkerhetsanvisningarna är stenspräckning en metod med unikt låg olycksfrekvens.

Organisationen Företagarna är ovärderlig i sitt stöd för oss som är medlemmar i Svenska SEBO. Och vi kommer att tillsammans med dem fortsätta arbeta mycket hårt för att få myndigheter att förstå vikten av vettiga regler som gynnar dig som stenspräckare, som gynnar din kund och som gynnar och säkerställer att tredje man kan känna sig säker vid sönderdelning av sten och berg inom tätbebyggt område.

Genom att bli medlem i Företagarna hjälper du oss på Svenska SEBO att hjälpa dig som kund.

 

Gå in på länken  https://www.foretagarna.se/teckna-medlemskap/?step=1

 

Tack, säger vi från Svenska SEBO!

 

 

Har du bilder från utförda arbeten?

Dela gärna med dig av dina bilder och filmer så lägger vi upp dessa på webbplatsen. Skicka oss ett mail med ditt material och en liten text.

info@svenskasebo.se Se bilder

Medlemskap

Att bli medlem i SEBO har flera fördelar. Medlemskapet kostar er ingenting och du och ditt företag har heller inga förpliktelser.

Bli medlem