2022-07-06

Dolor – Så minskar du risken för sprängolyckor

Som ni säkert känner till från er utbildning kan man vid bergsarbeten stöta på odetornerade laddningar, så kallade dolor.  Att risken för att dolor kan uppstå i vår verksamhet är oerhört liten av flera anledningar, framförallt på grund av att det oftast direkt går att se om en patron inte har löst ut. Det är framförallt i sprängningar med detonerande sprängämnen i större salvor som dessa dolor uppstår.

Men även om risken för att ni själva ska orsaka en dola är mycket liten kan tidigare sprängarbeten ha förekommit på den plats ni ska arbeta på. Vid sådana platser kan det finnas gammalt sprängmedel kvar. Vi vill understryka vikten av att rensa berget innan ni påbörjar ert arbete för att upptäcka eventuella gamla borrhål, kablar till tändare eller andra tecken som tyder på att det har sprängts där tidigare. Borra eller gräv aldrig vid misstanke om att gammalt explosivämne kan finnas på den plats ni ska arbeta på.

Epiroc har en borrmästarpodd där man i ett avsnitt tar upp dessa problem och risker med dolor som vi rekommenderar er att lyssna på. Ni finner den HÄR

Har du bilder från utförda arbeten?

Dela gärna med dig av dina bilder och filmer så lägger vi upp dessa på webbplatsen. Skicka oss ett mail med ditt material och en liten text.

info@svenskasebo.se Se bilder

Medlemskap

Att bli medlem i SEBO har flera fördelar. Medlemskapet kostar er ingenting och du och ditt företag har heller inga förpliktelser.

Bli medlem