2017-01-25

Få incidenter trots två miljoner stenspräckningstillfällen

En olycka har hänt under de senaste åtta åren vid stenspräckning. En besökare träffades av en stenflis i huvudet, och avled. Besökaren ställde sig, dold för användaren, bara fyra-fem meter bort trots uppmaningen att hålla sig på säkert avstånd. Arbetsgivaren friades från ansvar vid olyckan fastställer Svea hovrätt i en dom.

I övrigt har få incidenter rapporterats vid stenspräckning.  Detta trots att flera miljoner spräckningstillfällen skett under de senaste tio åren.

Det var i januari år 2009 som en sten i Långshyttan i Hedemora skulle sönderdelas. Mannen som utförde arbetet var utbildad inom stenspräckning. En besökare, en lastbilschaufför, gick fram och tittade, trots att han flera gånger ombetts att hålla sig på säkert avstånd. När salvan avlossades såg stenspräckaren honom inte, och han träffades av en stenflis i huvudet och avled ett par dagar efter olyckan. Rätten ansåg att den man som utfört arbetet vidtagit de säkerhetsåtgärder han skulle. Hans arbetsgivare friades därför helt från ansvar av Svea hovrätt.

 

Vid olyckan användes en Sydafrikansk maskin som importerades på 1990-talet. Utrustningen var behäftad med brister som gjorde att salvan inte avfyrades; Det var också skälet till att mannen flera gånger gick fram och tittade.

I februari 2016 borrade en icke stenspräckningsutbildad man på en dynamitdola i Stockholmsområdet.

Olyckan hade dock inget med stenspräckning att göra, utan berodde på att gammal dynamit (en så kallad dola) lämnats kvar, något som är vanligt inom dynamitsprängning.

 

En icke utbildad person lånade vid ett tillfälle en stenspäckningsutrustning, som användes felaktigt, och användaren fick en skada på ena lungan.

Då och då uppstår missuppfattningar angående stenspräckning. Det har skett stenkast på hundra meter, men då har inte stenspräckningspatroner med krut använts, utan dynamit. Krut har inte den sprängkraften att den kan kasta sten så långt; Det är alltså inte tekniskt möjligt.

Alternativt har man använt så kallade VA-tändare, och då kallas inte metoden för stenspräckning utan för sprängning och är traditionell sprängning.

Vill du diskutera artiklarna som Svenska SEBO publicerar, berätta någonting eller av något skäl ha kontakt med oss, är du varmt välkommen att ringa oss på tel 0707 33 84 00.

Har du bilder från utförda arbeten?

Dela gärna med dig av dina bilder och filmer så lägger vi upp dessa på webbplatsen. Skicka oss ett mail med ditt material och en liten text.

info@svenskasebo.se Se bilder

Medlemskap

Att bli medlem i SEBO har flera fördelar. Medlemskapet kostar er ingenting och du och ditt företag har heller inga förpliktelser.

Bli medlem