2021-06-16

Giltigt tillstånd!

Vi vill påminna er om att det är viktigt att ni har kontroll på era tillstånd från kommunen och från Polismyndigheten. Myndigheterna skickar inte ut några påminnelser när tillståndstiden gått ut, det ligger på ert ansvar att tillse att tillstånden är gällande. Enligt LBE (Lagen om brandfarliga och explosiva varor) är ni skyldiga att ALLTID ha ett gällande tillstånd vid förvaring av patroner, det räcker inte med att tillståndet var gällande när ni köpte patronerna.  Har ni patroner förvarat utan ett gällande tillstånd är detta ett brott mot LBE.

 

Tryck Här för instruktioner på hur ni fyller i ansökan för Polistillstånd.

Tryck Här för instruktioner på hur ni fyller i ansökan för användning och förvaringstillståndet.

Har du bilder från utförda arbeten?

Dela gärna med dig av dina bilder och filmer så lägger vi upp dessa på webbplatsen. Skicka oss ett mail med ditt material och en liten text.

info@svenskasebo.se Se bilder

Medlemskap

Att bli medlem i SEBO har flera fördelar. Medlemskapet kostar er ingenting och du och ditt företag har heller inga förpliktelser.

Bli medlem