2021-04-26

SEBO är godkänd utfärdare enligt SeQF. Sprängarbas för mindre komplicerat slag

Den 20 januari 2021 mottog Svenska SEBO ett beslut från Myndigheten För Yrkeshögskolan, MYH, att kvalifikationen ”Sprängarbas- Spräckkort för sprängning av mindre komplicerat slag med deflagrerande produkter i berg, block och sten”, enligt ansökan från Svenska Spräckentreprenörers branschorganisation (SEBO), inplaceras på nivå 4 i Sveriges referensram för kvalifikationer.

Vad betyder detta rent konkret?
Detta betyder att de kunskaper och kvalifikationer som krävs för att på ett säkert sätt arbetat som sprängarbas med deflagrerande produkter formaliseras av MYH. Beslutet innebär att SEBO ska granska de utbildningsföretag som önskar få sin utbildning för mindre komplicerat slag av sprängarbete med deflagrerande produkter godkänd för en nivåplacering enligt SeQF. SEBO har i dagsläget granskat och godkänt Power Tools AB utbildningar, att de uppfyller nivå 4 enligt SeQF. Vår ambition är att denna formalisering inom MYH:s referensramen för utbildningar ska bli en garanti och ett säkerställande för att den kompetens som framgår på kompetensbeviset faktiskt innehavs.

För mer information kontakta oss på info@svenskasebo.se

Läsa mer om detta beslut HÄR och HÄR

 

 

Har du bilder från utförda arbeten?

Dela gärna med dig av dina bilder och filmer så lägger vi upp dessa på webbplatsen. Skicka oss ett mail med ditt material och en liten text.

info@svenskasebo.se Se bilder

Medlemskap

Att bli medlem i SEBO har flera fördelar. Medlemskapet kostar er ingenting och du och ditt företag har heller inga förpliktelser.

Bli medlem