2021-06-15

Spräckning av berg är tillåtet

Sedan 2017 har frågan om man får spräcka berg eller inte varit aktuell. Polismyndigheten har av olika anledningar ansett att man inte får spräcka berg i detaljplanen med Power Tools spräckkort. Polismyndigheten har i de flesta fall endast beviljat tillstånd för block och sten. Frågan har nu prövats av förvaltningsrätten där domstolen har slagit fast att spräckkortet även ger behörighet för berg.  Om ni söker tillstånd framöver och ni inte får tillstånd för berg uppmanar vi er att kontakta oss.

Har du bilder från utförda arbeten?

Dela gärna med dig av dina bilder och filmer så lägger vi upp dessa på webbplatsen. Skicka oss ett mail med ditt material och en liten text.

info@svenskasebo.se Se bilder

Medlemskap

Att bli medlem i SEBO har flera fördelar. Medlemskapet kostar er ingenting och du och ditt företag har heller inga förpliktelser.

Bli medlem