Här har vi satt ihop en del frågor och svar som vi har fått. Finner ni inte vad ni söker här, är ni välkomna att höra av er till oss.

Frågor

Svar

Jag har ett utbildningsbevis som är utfärdat av Power Tools. Kan man ansöka om att få ett utbildningsbevis utfärdat enligt er kvalifikation?

Ja den möjligheten finns. För att erhålla utbildningsbeviset ska man uppfylla vissa krav. Vi har satt ihop en ansökningsblankett som ni kan begära ut från oss där dessa krav framgår.

Vad är anledningen till att ni har tagit över ansvaret för utbildningsbevisen, varför kan inte utbildningsföretagen ansvara för detta?

Anledningen till att vi har tagit över ansvaret för utbildningen är att tidigare har utbildningsföretagen självständigt utformat sina utbildningar och prov. Utbildningsföretagen har också självständigt godkänt kursdeltagarna. För att detta ska ske opartiskt är det nödvändigt att en utomstående organisation ansvara för detta. Svenska SEBO har arbetat fram en kvalifikation som opartiskt har granskats och godkänts av Myndigheten för Yrkeshögskolan. Utifrån denna kvalifikation granskas och godkänns de utbildningsföretag som önskar att bedriva sin utbildning enligt kvalifikationen om de uppfyller de krav som Svenska SEBO ställer mot dessa utbildningsföretag.

För ni register på de utbildningsbevis som ni utfärdar?

Ja det gör vi.

Måste man ansöka till er för att få ut utbildningsbeviset?

Ja det måste man. När man går en utbildning hos någon av våra godkända utbildningsföretag kommer ni att få en ansökningsblankett som ni ska fylla i. Ni kommer även att få en utvärderingsblankett där ni ska fylla i hur ni har uppfattat själva utbildningen. Ansökan skickas tillsammans med ert prov och utvärderingsblankett in av utbildningsföretaget till oss. När vi har granskat dessa handlingar utfärdar vi ert utbildningsbevis.

Kostar ansökan för utbildningsbeviset något?

Ja vi tar ut en avgift på 1 250 kronor inklusive moms. Att upprätthålla kvalifikationen och administrera utbildningsbevisen innebär kostnader som vi måste ta ut.

Om jag tappar mitt utbildningsbevis som är utfärdat av er kan jag få ut ett nytt från er?

Ja det kan ni. Ni kan kontakta oss så ordnar vi detta.

Har du bilder från utförda arbeten?

Dela gärna med dig av dina bilder och filmer så lägger vi upp dessa på webbplatsen. Skicka oss ett mail med ditt material och en liten text.

info@svenskasebo.se Se bilder

Medlemskap

Att bli medlem i SEBO har flera fördelar. Medlemskapet kostar er ingenting och du och ditt företag har heller inga förpliktelser.

Bli medlem