Här visar vi lite bilder som Broddbo Allservice AB har skickat in till oss. Mikael på Broddbo Allservice AB har beskrivit projektet.
”Vi skulle anlägga en tät horisontell markbädd och stötte på bergsklackar i både markbädden samt utloppet. Då vi skulle ner med tätduk för att skydda en närliggande vattenbrunn så ville vi inte riskera att duken revs upp någonstans och valde att sänka ner bergsklacken 5-10 cm under bäddens botten och lägga skyddsfyllnad över de vassa kanterna som blev kvar. Tack vare Simplex® 15gr, 30gr & 45gr patroner kunde vi snabbt och smidigt få bort bergsklackar och fortsätta med avloppsanläggningen”.

Har du bilder från utförda arbeten?

Dela gärna med dig av dina bilder och filmer så lägger vi upp dessa på webbplatsen. Skicka oss ett mail med ditt material och en liten text.

info@svenskasebo.se Se bilder

Medlemskap

Att bli medlem i SEBO har flera fördelar. Medlemskapet kostar er ingenting och du och ditt företag har heller inga förpliktelser.

Bli medlem