Vårt uppdrag med Järva projektet var att anlägga nya dagvattenledningar till hyresfastigheter.
Man hade i det här fallet uteslutit jordborrning innan arbetets start, vilket resulterade i stora orosmoment när man plötsligt hittar berg i dagvattenschakten.
Det är just i sådana fall som det känns lite extra roligt att kunna presentera en mycket enkel, snabb och kostnadseffektiv lösning på problemet.

Hälsar Rickard på Avipes AB

Har du bilder från utförda arbeten?

Dela gärna med dig av dina bilder och filmer så lägger vi upp dessa på webbplatsen. Skicka oss ett mail med ditt material och en liten text.

info@svenskasebo.se Se bilder

Medlemskap

Att bli medlem i SEBO har flera fördelar. Medlemskapet kostar er ingenting och du och ditt företag har heller inga förpliktelser.

Bli medlem